Lider du af eksamensangst?

Slip af med din eksamens­angst — helt nyt online kursus på 2 timer

Ople­ver du at …

899 kr
til og med 1. maj
1199 kr

Så er der hjælp at hente!

På 2 timer lærer du, hvor­dan du: 

👉 Får en roli­gere tid op til eksa­men 
👉 Får mere ud af din læse­fe­rie 
👉 Får styr på dine kata­stro­fe­tan­ker 
👉 Får mere ro på under selve eksa­men 
👉 Præste­rer dit bedste til eksamen 

Nyt 2 timers onli­ne­kur­sus der giver dig enkle og konkrete redska­ber til at gøre eksa­men til en rar ople­velse, hvor du præste­rer bedst muligt og dermed får den karak­ter, du fortjener.

Følg under­vis­nin­gen i 14 små modu­ler, når det passer dig. 

Bestil kurset nu og få en helt anden ople­velse ved den næste eksamen.

Line Schrø­der

Psyko­log med speci­ale i behand­ling af angst og OCD

Har du ople­vet, at …

🔥 Tiden op til og selve eksa­men føles som et mareridt?

🔥 Læse­fe­rien er så stres­sende, at du sprin­ger pauser og målti­der over?

🔥 Du sover dårligt om natten i eksamensperioder?

🔥 Du ryster, sveder og har kvalme, når du skal op til eksamen?